اسکان

رایگان

محل برگزاری

کرمان

تاریخ برگزاری مسابقات

۱۶ الی ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

مجری مسابقات

آموزشگاه فنی و حرفه ای لاوان با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان و مجتمع آموزشی شهید مهدوی

ثبت نام

محل برگزاری:
کرمان – بلوار شهید صدوقی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

محل اسکان:

** قوانین و مقررات مسابقات در لینک‌های زیر آورده شده است. توجه داشته باشید که ثبت نام در مسابقات به منزله مطالعه و پذیر آنها می باشد.

قوانین لیگ

آدرس محل مسابقات

کرمان – بلوار شهید صدوقی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان
03432461782