اطلاع رسانی

نکات مهم زیر در مورد قوانین جدید مسابقات خدمتان ارائه می گردد : پروژه لیگ مهارت آزاد : در لیگ مهارت آزاد رقابت کننده گان بایستی دستگاهی را بسازند که بتواند سه نوع میوه را از یکدیگر تفکیک نماید . (جزئیات در

اطلاعیه مهم

با توجه به درخواست مکرر رقابت کنندگان و تصمیم کمیته برگزاری مسابقات Robo Skill ; در لیگ ربات های جنگجوی حرفه ای ایران iran fighter چنانچه در وزن 60 کیلوگرم و 120 کیلوگرم حداق 5 تیم ثبت نام نمایند این لیگ ها

بارگذاری قوانین

به اطلاع میرساند کلیه قوانین و پروژهای مرحله مقدماتی مسابقات Robo Skill کرمان در تاریخ 1 بهمن ماه بر روی سایت مسابقات به نشانی www.robo-skill.ir قرار خواهد گرفت .